Novinky

INFORMAČNÉ CENTRUM PRI OBECNOM ÚRADE V HYBIACH

vyhlasuje fotografickú súťaž

FOTOGRAFIA ROKA 2012

Fotografie v ľubovoľnom formáte aj počte sa budú sústreďovať na Obecnom úrade u Dany Krajčovičovej do 31.novembra 2012.

Nepovinnou časťou súťaže je spracovanie príbehu z fotografií (cca 2 minútové) SLIDESHOW.

Bližšie informácie na čísle (0918435278)

Zbavte sa pre Vás nepotrebných vecí a ponúknite ich na prvom hybskom blšáku.

20.10.2012 , 10:00 - 16:00 hod

Kultúrny dom Hybe

Pozri si plagát

INFORMAČNÉ CENTRUM PRI OBECNOM ÚRADE V HYBIACH

vyhlasuje fotografickú súťaž na tému

VÝPOVEĎ O ČLOVEKU

Jeden obrázok môže o človeku, ktorý je na ňom, veľa povedať. Človek o sebe veľa vypovie aj vtedy, keď je sám alebo sa domnieva, že žiadny partner na komunikáciu nie je naporúdzi. Výraz tváre, gesto, reč tela. Ale aj keď vie, že ho fotíme, nemusí ísť o strojenú pózu. Ľudia sa po chvíľke stanú nenútení, prestanú si fotografa všímať. Dokážeme fotografiou o človeku podať výpoveď? Záleží aj na nás. Fotografiou povieme niečo aj o sebe. Hrajúce sa deti, klebetiace tety, diskutujúci študenti, dohadujúci sa obchodníci nie sú len obrázkami komunikujúcich ľudí, ale aj záznamom o našom pohľade na svet.

Fotografie na danú tému, v ľubovoľnom formáte aj počte sa budú sústreďovať na Obecnom úrade u Dany Krajčovičovej do 30.septembra 2011.
Bližšie informácie na čísle (0918435278)

Kurz patchworku - preskum záujmu

Chcete si vytvoriť svoj vlastný originálny výrobok a príjemne stráviť svoj voľný čas ?

Rozšírte svoje výtvarnícke schopnosti a zručnosti o novú techniku Patchwork. Patchwork je technika pri ktorej sa zošívajú malé kúsky látok, a tak vzniká farebný geometrický vzor.

Technika zošívania kúskov látok sa zrodila pôvodne z potreby šetriť materiál a peniaze. Gazdiné využili v domácnosti každý dobrý kúsok látky a aj z inak zničených odevov alebo prikrývok vytvorili nový kus. Neskôr pozdvihli ženy túto prácu na umenie.

Viac informácii získate TU

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.