Novinky

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z dňa 3.3.2014 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Jeho znenie si môžete stiahnuť tu VZN č.2/2014.

Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Hybe a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hybiach. Tieto dokumenty si môžete pozrieť TU.

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Hybe zvoláva

verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti "IBV Hybe - Peňažné"

na deň 12.02. 2014 o 16,00 hod.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z dňa 13.1.2014 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro odpadov z domácností. Jeho znenie si môžete stiahnuť tu VZN č.1/2014.

Informačné centrum pri Obecnom úrade v Hybiach Vás pozýva na otvorenie

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV

dňa 10.mája 2013 (piatok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hybiach

Autori fotografií:
Michal Folwarczny, Hybe
Jozef Skaloš , Hybe
Ľuboš Šuchtár, Hybe
Dana Krajčovičová, Hybe
Ľubomír Hajdučík, Hybe
Juraj Scherhaufer, Sereď
Vladimír Šmihula, Hybe

 

Vystava fotografii

 

pleteniezpapiera1Pozývame Vás na Kurz pletenia z papieraPletenie z papiera

ktorý začína 15.februára 2013 o 17:35 hod.

na Obecnom úrade v Hybiach

Viac informácii TU

 

Obecný úrad v Hybiach organizuje v roku 2012 tieto kurzy:

KURZ PLETENIA Z PAPIERA

  • kurz sa uskutoční v jeseni 2012 ( presný termín záujemcov oznámime) na obecnom úrade v Hybiach
  • kurz vedie Zdenka Lenková z Východnej (www.zdenka.lenko.sk)
  • prihlasujte sa do konca októbra 2012 u Dany Krajčovičovej - 0918435278 na Obecnom úrade v Hybiach

HRNČIARSKY KURZ

  • v Dome Dobroslava Chrobáka v Hybiach
  • prihlasujte sa do konca novembra 2012 u Dany Krajčovičovej - 0918435278 na Obecnom úrade v Hybiach

KURZ MAĽOVANIA NA HODVÁB

  • kurz sa uskutoční na obecnom úrade v Hybiach
  • prihlasujte sa do konca novembra 2012 u Dany Krajčovičovej - 0918435278 na Obecnom úrade v Hybiach
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.