Novinky

Dňa 17. júna 2015 sa v Hybiach uskutočnil 25.ročník športových hier detí z detských domovov. Deti odohrali v Hybiach turnaje vo futbale, volejbale a stolnom tenise. Podujatie bolo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

 

 

mikulas a cert 15Mikuláš a čert prišli do Hýb už vo štvrtok 4.decembra a priniesli štedré mikulášske balíčky hybským deťom. Deti z materskej školy pripravili kultúrny program, priniesli svetielka v kahancoch a spolu so starostom obce rozsvietili vianočný stromček pred obecným úradom. V Hybiach týmto slávnostne privítali zimu a odštartovali vianočné sviatky.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Opäť sa blížia najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Sú sviatkami rodiny, lásky a porozumenia. Je to čas, keď hľadáme teplo a svetlo, keď si chce každý z nás nájsť miestečko, kde by sa cítil doma. Vianoce prinášajú dary, otvárajú srdcia, vždy boli a sú štedré. Štedré na ľudskosť, na lásku, toleranciu, spolupatričnosť, štedré na úsmev i vľúdne slovo, štedré na pokoj a pokoru. Stretnutie dôchodcov v ich klube pri robení adventných vencov a vianočných svietnikov za pomoci pracovníčky obecného úradu V. Rajniakovej, bolo tiež jedným z vianočných darov. Týmto podujatím sme sa naladili do atmosféry nadchádzajúcich sviatkov a pri vianočných koledách a čítaní básní sme si vytvorili vo svojom vnútri aj okolí predvianočnú náladu.

Fotogaléria:

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk (podlimitné zákazky) "Chodník pre chodcov Hybe - sever."

Oznámenie o zrušení verejnej súťaže vyhlásenej vo vestníku č. 101/2014 zo dňa 27.05.2014 pod č.j. 9205-WYP

Stavba : Chodník pre chodcov Hybe - Sever
Verejný obstarávateľ : OBEC HYBE
Postup bol zrušený v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. podľa §46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená

Dôvodom zrušenia verejného obstarávania je nesúlad projektovej dokumentácie vo vzťahu k jednotlivým objektom a tým aj k stanoveniu predpokladanej ceny zákazky.

Oznámenia o začatí územného konania.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.