Školstvo

Od 1. septembra 2014 došlo k zlúčeniu základnej a materskej školy. Od tohto dátumu pod správou obecného úradu funguje nový subjekt Základná škola s materskou školou v Hybiach.

logo1Obec Hybe podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 032 31 Hybe 691 s predpokladaným nástupom od 1. 3. 2015.

ZRPŠ pri ZŠ v Hybiach organizuje 13.ročník Ples rodičov a priateľov Základnej školy v Hybiach ,

ktorý sa bude konať 21.februára 2014 o 19:30 hodine. Viac informácií získate kliknutím na obrázok.

PlesZRPS 2014m

 

ZRPŠ pri ZŠ v Hybiach organizuje

12.ročník Ples rodičov a priateľov Základnej školy v Hybiach ,

ktorý sa bude konať 8.2.2013 o 19:30 hodine.

Viac informácií si môžete pozrieť TU

Ples_2013m

 

Dňa 10.2.2012 sa uskutočnil 11.ročník plesu ZRPŠ pri základnej škole v Hybiach. Starostovi obce , sponzorom a účastníkom plesu sa týmto chceme poďakovať za ich podporu a tešíme sa na nasledujúci 12.ročník.

Ďakujeme
Organizačný výbor plesu ZRPŠ.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.