Vytlačiť
Návštevy: 6075

Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie (desiata, obed, olovrant) deťom od 2 do 6 rokov a zamestnacom MŠ.

Výška platby

celodenná strava denne 1,19 €

Spôsob platby

u vedúcej ŠJ, prípadne v určený deň v priestoroch MŠ

Zamestnaci

Oľga PIVKOVÁ (vedúca ŠJ)

Soňa JURÁŠIKOVÁ (vedúca kuchárka)

Alena FERIANCOVÁ (kuchárka)

Dana MICHALIDESOVÁ (prev. zamestnanec)

Čo varíme deťom ? Jedálny lístok zostavujeme v súlade so zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov a riadime sa záväznými normami pre školské stravovanie.