Poďakovanie

Obec Hybe srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa v minulosti i v súčasnosti pričinili o zriadenie Domu Dobroslava Chrobáka a vytvorili tak dôležitú kultúrnu inštitúciu v našej obci.

Menovite chceme poďakovať aj tým občanom, ktorí nezištne darovali alebo zapožičali predmety do stálej expozície a vďačne pomohli pri zriadení jednotlivých expozícií a remeselných dielní.

Rudolf Čík, Hybe 71
Ján Lenko st., Hybe 121
Július Hyben, Hybe 428
Adela Farkašová, Hybe 157
Ľubo Šuchtár, Hybe 74
Jarmila Žišková, Hybe 333
Anna Hopková, Hybe 308
Eva Zuskinová, Hybe 661
Viera Majerová, Hybe 501
Emília Feriancová, Hybe 457
Daniel Pallay, Hybe 549
Dana Gulášiová, Hybe 76
Oľga Mrlianová, Hybe 205
Emília Brtáňova, Hybe 185
Eva Chrobáková, Hybe 186
Emília Marušiaková, Hybe 66
Oľga Durišová, Hybe 67
Peter Piovár, Štefan Krajčovič, Hybe 70
Oľga Melichová, Hybe 183
Emka a Milka Lenkové, Hybe 105
Stanislav Žiška, Hybe 193
Anna Feriancová, Hybe 162
Anna Bartková, Hybe 667
Emília Brtáňová, Hybe 587
Ing Vrlíková Ľubica, Hybe 593
Zuzana Pavelicová, Hybe 692
Ján Pavella, Hybe 609
Ondrej Chrobák (syn D.Chrobáka), Praha
Jozef Chrobák , Zvolen
Dana Ďalaková, Hybe 483 a Irena Žišková Hybe 616
Marta Harmanová, Hybe 106
Július Mihálik, Hybe 538
Emília Lehotská, Hybe 520
Ilona Ilavská, Hybe 475
Júlia Vnuková, Hybe 68
Zuzana Strašilová, Hybe 476
Emília Michalidesová, Hybe 463
Dušan Pleva, Hybe 539
Pavol Budínsky, Hybe 314
Jana Teplická , Hybe 505 a aktivační pracovníci pri obecnom úrade
Jaroslav Teplický, Hybe 271
Eva Piovarčiová , Hybe 658
Jaroslav Brezina, Hybe 178
Daniel Voštiar, Hybe 133
Mária Vrlíková, Hybe 80
Cirkevný zbor ECAV Hybe
Božena Muchálová, Hybe 384
Pavol Gonda, Liptovský Hrádok
Júlia Barbierová, Hybe 159
Olga Zudlová, Hybe 82
Ema Zuskinová, Hybe 543
Pavol Kňava, Liptovský Hrádok
Ondrej Piovár, Hybe 307
Karol Petrula, Hybe 242
Jaroslav a Viera Pivkovci, Hybe 236
Ema Koscelníková, Hybe 296
Emília Krišková, Hybe 83
Irena Marušiaková, Hybe 38
Dobrovoľný hasičský zbor Hybe

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.