11.októbra 2007 sprístupnili v Hybiach Dom Dobroslava Chrobáka.Slávnostný ceremoniál sa začal v Kultúrnom dome v Hybiach. Otvárací a ďakovný príhovor predniesol starosta obce Martin Piovarči. Pestrý a zaujímavý kultrúrny program predviedli žiaci Základnej školy v Hybiach pod vedením pani zástypkyne Zuzany Pavelicovej a pani učiteľky Anety Michalidesovej. Hudobným spestrením bolo aj vystúpenie Ivany Šuňavcovej na varhanoch. O histórii a osude Chrobákovho domu prítomných oboznámil zástupca starostu Stanislav Žiška. Dojatí Hybenia si mohli pozrieť aj film z osláv 700 rokov Hýb z roku 1965. Slávnostné zhromaždenie sa potom presunulo z kultúrneho domu do priestorov Domu Dobroslava Chrobáka. Po slávnostnom prestrihnutí pásky starostom obce nasledovala prehliadka priestorov domu spojená s občerstvením pre všetkých návštevníkov. Návštevníci a hostia si prezreli nové Informačné centrum, hrnčiarsku dielňu, dielňu na výrobu medovníkov. Hybenov úprimne potešilo zriadenie pamätnej izby Dobroslava Chrobáka i zriadenie stálej expozície o histórii a kultúre Hýb. Hybenia i všetci prítomní hostia prežili zaujímavú nedeľu, zaspomínali na minulé časy, na svojich blízkych, pripomenuli si svoju slávnu minulosť.Otvorenie Domu Dobroslava Chrobáka je však veľkou výzvou do budúcnosti, aby ožil duch Domu, v ktorom sa budú stretávať všetci tí, ktorým záleží na povznesení kulúry v Hybiach.11.októbra 2007 sprístupnili v Hybiach Dom Dobroslava Chrobáka.

Dana Krajčovičová ( pracovníčka Informačného centra)

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.