Vytlačiť
Návštevy: 3179

INFORMAČNÉ CENTRUM HYBE DOM DOBROSLAVA CHROBÁKA

ObecHybe sa v roku 2006 zapojila do projektu LiptovVás pozýva, ktorý bol realizovaný za pomoci Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Iniciatívy INTERREG IIIA . Do projektu bolo zapojených sedem liptovských domov ( Hybe, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Jamník, Závažná Poruba, Bobrovec, Huty). Prostredníctvom spomínaného projektu sa podarilo sčasti zrekonštruovať Dom Dobroslava Chrobáka a vybudovať Informačné centrum, remeselnícke dielne (hrnčiarsku dielňu a dielňu na výrobu medovníkov), pamätnú izbu Dobroslava Chrobáka a stálu expozíciu o histórii a kultúre Hýb.

Predkladateľ projektu a realizátor (rok 2006) : obec Hybe

zastúpený : Ing.Ľubica Vrlíková

Koordinátor stavebných úprav (rok 2006) : Ing.Jaroslav Piovár

Technický a organizačný koordinátor (rok 2007 ): Martin Piovarči

Výstavné miestnosti a expozície zostavila : Mgr.Dana Krajčovičová

Konzultant pri zostavovaní expozícií : PaedDr.Stanislav Žiška