Vytlačiť
Návštevy: 1990

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z dňa 3.3.2014 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Jeho znenie si môžete stiahnuť tu VZN č.2/2014.

Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Hybe a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hybiach. Tieto dokumenty si môžete pozrieť TU.