Oznamy

Obec Hybe v súlade s ustanoveniami zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v z.n.p. ponúka na odpredaj osobné motorového vozidlo VOLKSWAGEN PASSAT, zelená farba, rok výroby 1999, počet najazdených kilometrov: 364 700, objem 1781 cm3, benzín, manuálna prevodovka, evidenčné číslo LM 265 BK.

Záujemcovia o kúpu osobného vozidla VOLKSWAGEN PASSAT sú povinný podať písomnú žiadosť o jeho kúpu v zalepenej obálke s uvedením jej označenia: kúpa osobného automobilu. V žiadosti je potrebné uvedenie presného označenia záujemcu a príslušnej adresy , návrhu ceny, so zaslaním resp. doručením na Obecný úrad v Hybiach v termíne najneskôr do 4.júna 2018 do 12:00 hod..

   

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.