Oznamy

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ?
Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?
Už teraz máš šancu!
Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Dokopy rozdelíme až 140 000 €!

Nápad v podobe žiadosti zašli do 13. mája 2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.
Viac info: https://bit.ly/2I2paf7

Informácia na Facebookovej stránke ŽSK:  Žilinský samosprávny kraj

ZSK otvoreny kraj

V zmysle §9a, ods.9 , písm.c, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Obec Hybe zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu: Osobný automobil Ford Tranzit , evid číslo: LM 376 DH

ZSK horizont colorŽilinský samosprávny kraj na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č.14/KPŽSK -2018 zo dňa 26.11.2018 poskytol obci Hybe v roku dotáciu na Richtársky deň, ktorý sa uskutočnil 1.9.2018.

Žilinský samosprávny kraj poskytol dotáciu vo výške 1000€ Richtársky deň na účel financovania spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK – utváranie podmienok na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít .

Obec Hybe použila dotáciu i vlastné prostriedky na zabezpečenie vystúpenia folklórnej skupiny Liptov, na prenájom kostýmov, na prenájom detských atrakcií , na súťaž vo varení hybského jedla – lohaze a na prestrešenie pódia a s tým spojené náklady.

 

Stavba : Detské ihrisko v obci Hybe

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018"

Dokumenty :

Názov súboru Veľkosť Dátum
An Adobe Acrobat file 01 - Výzva na predkladanie ponúk 327.69 KB 2018-11-22
A Microsoft Word file Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje uchádzača 27.43 KB 2018-11-22
A Microsoft Excel file Príloha č. 2 - Vykaz vymer 19.56 KB 2018-11-22
An Adobe Acrobat file Príloha č. 3 - Projekt stavby 2.86 MB 2018-11-22

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.