Oznamy

Obec Hybe v zmysle ustanovenia §9a, ods.9 zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Hybe. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve obce Hybe v priestoroch budovy Obecného úradu v Hybiach za účelom prenájmu na verejnoprospešné služby, účely a činnosti obyvateľom obce.

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ?
Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?
Už teraz máš šancu!
Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Dokopy rozdelíme až 140 000 €!

Nápad v podobe žiadosti zašli do 13. mája 2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.
Viac info: https://bit.ly/2I2paf7

Informácia na Facebookovej stránke ŽSK:  Žilinský samosprávny kraj

ZSK otvoreny kraj

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.