September

 • výzdoba interiéru MŠ
 • adaptácia detí
 • beseda o ochrane prírody (TANAP, NAPANT)

Október

 • stretnutie so starými rodičmi s vystúpením (obec, MŠ)
 • tvorivá dielňa - šarkaniáda
 • deň jablka

November

 • návšteva divadelného predstavenia
 • návšteva počítačovej triedy v ZŠ

December

 • výzdoba interiéru
 • návšteva Mikuláša
 • posedenie pri jedličke
 • pečenie a zdobenie medovníkov
 • voňavé Vianoce v obci
 • tvorivá dielňa - vinšovníci - koledy
 • Vianočná kapustnica a kult. Program pre dôchodcov

Január

 • návšteva prvej triedy
 • práca v počítačovej triede

Február

 • Zápis do 1. triedy
 • Zimná olympiáda - hry so snehom
 • Detský karneval - výzdoba, masky

Marec

 • Návšteva miestnej knižnice
 • Kultúrne tradície - Chrobákov dom
 • Výstavka kníh spojená s predajom pre deti
 • MDŽ - kult. vystúpenie pre ženy obce

Apríl

 • Tvorivá dielňa Veľká noc, jar, maľovanie vajíčok
 • Deň Zeme - grafické stvárnenie na asfalt
 • Beseda o Zemi, o ochrane (TANAP, NAPANT)

Máj

 • Deň Matiek - kultúrne vystúpenie - obec, MŠ
 • Beseda o včelárstve so starostom obce s praktickou ukážkou

Jún

 • Športové dopoludnie - MDD
 • Beseda s policajtmi - praktická ukážka
 • Beseda so zdravotníkom - praktická ukážka
 • Deň rodiny - opekanie, súťaživé odpoludnie, turistika
 • Rozlúčka s kamarátmi - disco
 • Odovzdávanie pamätných kníh a osvedčení
 • Richtárske dni obce - vystúpenie Pacholíček

V prípade potreby - upravenie plánu aktivít v MŠ, doplnenie alebo presun aktivít

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.