Hore

Dokumenty obce na stiahnutie

Záverečný účet obce Hybe a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 - NÁVRH
Informačná služba civilnej ochrany v oblasti prípravy obyvateľstva
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Štatút krízového štábu obce Hybe
Požiarny poriadok obce Hybe - Dodatok č.1
Štatút obce Hybe - Dodatok č.1
Finančný rozpočet 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

Finančný rozpočet 2018 a návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

Finančný rozpočet 2018
 Obľúbený
Finančný rozpočet 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
Výročná správa Obce Hybe 2016
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Hybe
Zásady hospodárenia s majetkom obce Hybe

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hybe

Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti - Dodatok č.1

Dodatok č.1 Pravidiel o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Hybe

Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti

Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Hybe

Zásady o poskytovaní dávok

Zásady o poskytovaní jednorázovej dávky, mimoriadnej dávky pomoci občanovi a jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

Dodatok č.1 k Štatútu knižnice
Knižničný poriadok
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hybiach
Štatút obce Hybe
 Obľúbený
Sadzobník správnych poplatkov
 
 
Powered by Phoca Download
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem