Vytlačiť
Návštevy: 391

Vážení spoluobčania !

 

V potravinách platia špeciálne vyhradené otváracie hodiny pre seniorov. Vyzývame obyvateľov, aby boli zodpovední a rešpektovali nákupný čas určený pre starších ľudí. Taktiež ale prosíme aj seniorov, aby využívali čas medzi 9.00 a 12.00 a dali priestor nakúpit' mladším ťud'om v iných otváracích hodinách. Zároveň prosíme všetkých, aby nosili rúška a používali ich aj v čase, ked' sa zhromažd'ujú pred obchodom, prípadne čakajú, kým budú môcť do predajne vstúpiť, ale aj pri zdržiavaní sa na ulici. Bud'me prosím vás disciplinovaní a zvládneme túto mimoriadnu situáciu.

 

Obec zároveň žiada občanov, aby do veľkokapacitného kontajnera na cintoríne nevkladali Bio odpad. Kontajner napinený Bio odpadom nám na skládke odpadu v Liptovskom Hrádku odmietajú prevziat'.

 

 obce HybeUrbárske pozemkové spoločenstvo Hybe oznamuje svojim členom, že Valná hromada UPS Hybe v plánovanom termíne nebude. Bližšie informácie sa členovia UPS Hybe dozvedia po veľkonočných sviatkoch v časopise Urbársky hlas, ktorý im bude doručený do poštových schránok.