Vytlačiť
Návštevy: 523

Milí spoluobčania, minulý rok sme mali možnosť uviesť do prevádzky dva merače rýchlosti, na obidvoch začiatkoch našej obce. V polovici februára, po polročnej skúšobnej dobe, sme začali využívať aj ďalšie možnosti tohto systému, a to zbierania štatistických údajov z týchto meraní. Na obecnej stránke Vám budem priebežne po každom mesiaci aktualizovať stav, ktorý zatiaľ nie je vôbec potešiteľný. Budem sa snažiť poskytovať Vám údaje, ktoré budú určite pre väčšinu z Vás zaujímavé a pre obec dôležité pri riešení otázky bezpečnosti premávky. Po určitom časovom období Vám dám k dispozícií aj grafické zobrazenia, ale aby boli relevantné musí byť zohľadnené dlhšie časové obdobie.

 

Teraz máte možnosť pozrieť si situáciu za mesiac marec 2020. Ďakujem (Spracoval Adam Pavlíček)