Vytlačiť
Návštevy: 128

Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelad'te si prosím svoje televízne prijímače, ak ste tak ešte neurobili počas minulého roka 2019. Zmena frekvencie vol'ného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelad'ovanie frekvencii môže trvat' aj niekol'ko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladit' televízne prijímače a programy sa vám naladia naspät'. Ladenie je možné spustit' automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete nad'alej sledovat' vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211.

Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a d'akujeme za pochopenie.