Vytlačiť
Návštevy: 438

KD foto mVýzva na predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu zákazky s nízkou hodnotou

Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach.

 

Názov súboru Veľkosť
An Adobe Acrobat file 01 - Výzva na predloženie ponuky.pdf 428.6 KB
A Microsoft Word file 02 - Príloha č.1- Identifikačné údaje a návrh kritérii.docx 32.48 KB
A Microsoft Excel file 03 - Príloha č.2 - Výkaz výmer.xls 66 KB
A Microsoft Word file 04 - Príloha č.3- Vyhlásenie uchádzača.docx 27.7 KB
A Microsoft Word file 05 - Príloha č.4 -Návrh Zmluva o dielo.docx 92.3 KB
An image file Foto 01 - okná staré, dvere vymenené nové.JPG 3.39 MB
An image file Foto 02 - okná staré.JPG 3.37 MB
An image file Foto 03 - okná vymenené nové.JPG 3.37 MB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E10, 1.P.P., ns, dvere,okna.pdf 236.2 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E11, 1.N.P., ns okna,dvere.pdf 360.03 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E12, 2.N.P., ns okna.pdf 352.69 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E21, Pohlad JV,ns.pdf 105.83 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E22, Pohlad SV, ns.pdf 261.7 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E23, Pohlad SZ, ns.pdf 91.88 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E24, Pohlad JZ,ns.pdf 162.38 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E27, Vypis plast. vyrobkov 1.pdf 36.05 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E28, Vypis plast. vyrobkov 2.pdf 74.8 KB
An Adobe Acrobat file Výkresová dokumentácia E29, Vypis plast. vyrobkov 3.pdf 75.2 KB