Vytlačiť
Návštevy: 544

Mediátor Ing. Martina Húsková bude občanom k dispozícii každú tretiu stredu v mesiaci v čase od 13:00 hod. do 16:30 hod. Termíny 2019: 18.9. , 16.10. , 20.11. , 18.12. v zasadačke obecného úradu Hybe. Cieľom mediačnej poradne je poskytnúť obyvateľom bezplatnú konzultáciu a poradenstvo pri riešení rôznych konfliktov

MEDIÁCIA = MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV: občianskych, rodinných, pracovných, obchodných.

Viac informácií TU :