Oznamy

Velka noc 2020

Vážení spoluobčania !

 

V potravinách platia špeciálne vyhradené otváracie hodiny pre seniorov. Vyzývame obyvateľov, aby boli zodpovední a rešpektovali nákupný čas určený pre starších ľudí. Taktiež ale prosíme aj seniorov, aby využívali čas medzi 9.00 a 12.00 a dali priestor nakúpit' mladším ťud'om v iných otváracích hodinách. Zároveň prosíme všetkých, aby nosili rúška a používali ich aj v čase, ked' sa zhromažd'ujú pred obchodom, prípadne čakajú, kým budú môcť do predajne vstúpiť, ale aj pri zdržiavaní sa na ulici. Bud'me prosím vás disciplinovaní a zvládneme túto mimoriadnu situáciu.

 

Obec zároveň žiada občanov, aby do veľkokapacitného kontajnera na cintoríne nevkladali Bio odpad. Kontajner napinený Bio odpadom nám na skládke odpadu v Liptovskom Hrádku odmietajú prevziat'.

 

 obce HybeUrbárske pozemkové spoločenstvo Hybe oznamuje svojim členom, že Valná hromada UPS Hybe v plánovanom termíne nebude. Bližšie informácie sa členovia UPS Hybe dozvedia po veľkonočných sviatkoch v časopise Urbársky hlas, ktorý im bude doručený do poštových schránok.

Milí spoluobčania, minulý rok sme mali možnosť uviesť do prevádzky dva merače rýchlosti, na obidvoch začiatkoch našej obce. V polovici februára, po polročnej skúšobnej dobe, sme začali využívať aj ďalšie možnosti tohto systému, a to zbierania štatistických údajov z týchto meraní. Na obecnej stránke Vám budem priebežne po každom mesiaci aktualizovať stav, ktorý zatiaľ nie je vôbec potešiteľný. Budem sa snažiť poskytovať Vám údaje, ktoré budú určite pre väčšinu z Vás zaujímavé a pre obec dôležité pri riešení otázky bezpečnosti premávky. Po určitom časovom období Vám dám k dispozícií aj grafické zobrazenia, ale aby boli relevantné musí byť zohľadnené dlhšie časové obdobie.

 

Teraz máte možnosť pozrieť si situáciu za mesiac marec 2020. Ďakujem (Spracoval Adam Pavlíček)

 

Územné rozhodnutie Železníc Slovenskej republiky

"Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice"

Viac informáciíí nájdete v priloženom súbore:

Milí Liptáci,

vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na celom Slovensku si Vás dovoľujeme poprosiť a vyzvať k zodpovednosti. Hygienicko-epidemiologická situácia je vážna a aby sme ju zvládli, budeme potrebovať pomoc každého jedného z Vás. Vyzývame Vás preto, aby ste dodržiavali všetky vydané nariadenia a odporúčania v súvislosti s koronavírusom, nezatajovali informácie potrebné k prvotnej diagnostike Vášho zdravotného stavu, spolupracovali s našimi zdravotníkmi a riadili sa ich pokynmi.

 

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

 

Opatrenia :

O Z N A M

Zmena režimu dopravy PAD (prímestská autobusová doprava) od 23.3.2020 do odvolania prázdninový režim

Na základe Opatrenia ŽSK zo dňa 20.3.2020 budú autobusy PAD prevádzky Liptovský Mikuláš od 23.3.2020 (pondelok) do odvolania premávať v režime "školské prázdniny", t. j. ako premávali aj počas jarných prázdnin. Počas prevádzky však môže dochádzať ku korekcii prevádzky spojov a obslužnosti.

O všetkých zmenách budeme včas informovať, odporúčame priebežne sledovať web Arriva Liorbus: https://arriva.sk/liorbus/

 

Ďakujeme za pochopenie.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.