Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014
Veľkosť:
137.91 kB
Dátum:
25. január 2015
Sťahovanie:
1435 x

ktorým sa meni a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hybe

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014
Veľkosť:
146.05 kB
Dátum:
25. január 2015
Sťahovanie:
1414 x

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014
Veľkosť:
3.77 MB
Dátum:
07. marec 2014
Sťahovanie:
1592 x

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014
Veľkosť:
2.86 MB
Dátum:
17. január 2014
Sťahovanie:
1938 x

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro odpadov z domácností

 
 
 
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.