Vytlačiť
Návštevy: 5417

Na nasledujúcich linkoch si môžete stiahnuť dokumenty ohľadom zmeny č.1 Územného plánu obce

Územný plán obce HYBE zmeny a doplnky č.1 - textová časť   (253 kB)

Územný plán obce HYBE zmeny a doplnky č.1 - grafická časť (45 MB)

9. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (228 kB)