Vytlačiť
Návštevy: 232

Usmernenie k aktuálnej problematike.

- zamestnanec v karanténe

- zamestnanec na OČR

- zamestnanec zatvorenej organizácie, školy, zariadenia

 

Zamestnanec v karanténe ....

- je to dôležitá osobná prekážka v práci na strane zamestnanca ... § 141 ods. 1 Zákonníka práce

- pri nemocensky poistenom zamestnancovi sa posudzuje rovnako ako klasická PN

- podľa usmernenia SP stačí ak si PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára

 

  1. nemocensky poistený zamestnanec má nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 kalendárnych dní PN, ktorú vypláca zamestnávateľ
  2. výška náhrady príjmu pri PN je počas prvých 3 kalendárnych dní 25 % DVZ, od štvrtého dňa 55 % DVZ ak v kolektívnej zmluve nie sú dohodnuté vyššie percentá.
  3. od 11. dňa má nárok na nemocenské, ktoré vypláca SP
  4. výška nemocenského od 11. dňa PN je 55 % DVZ

Do zdravotnej poisťovni sa oznamuje celé obdobie karantény kódom 1O.

 

Zamestnanec na OČR ...

Zamestnanec zatvorenej organizácie, školy, zariadenia ...

1.dovolenka

2. Zamestnávateľ nemá možnosť pridelovať prácu

3. Zamestnávateľ dohodne so zamestnancom čerpanie náhradného voľna

 4. Konto pracovného času §87a ZP