Koronavírus COVID-19

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

 

✔️ Bude zavedená povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska (spôsob kontroly/udelenia sankcie nezodpovedným sa ešte spresní)

✔️ Budú uzavreté prevádzky (ktoré môžu byť dnes denne otvorené) v nedeľu za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov

✔️ Budú zavedené špeciálne otváracie hodiny pre ľudí nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach od 09:00 hod do 12:00 hod. (informujte o tom svojich starších príbuzných, známych a priateľov)

✔️ Dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov

✔️ Posúvajú sa povinné zdravotnícke a preventívne prehliadky

✔️ Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami

✔️ Ohľadom platobných lehôt a možného ich posunu sa vláda vyjadrí neskôr

✔️ Platí núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ak aj zákaz návštev v domovoch dôchodcov

✔️ Ukončená činnosť denných stacionárov

✔️ Budú sa využívať lokalizačné dáta poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia

✔️ Obce zriadia telefonické linky na jedlo na donášku

✔️ Platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12.03.2020 do 30.04.2020

✔️ Do 30.04.2020 nebudú realizované žiadne exekúcie ani dražby

✔️ Bude zavedená prítomnosť policajtov a príslušníkov armády pri problematických nemocniciach, kde občania nerešpektujú pravidlá a ohrozujú svoje okolie

✔️ Pred každou nemocnicou kde sa robia odbery budú odberné miesta formou drive thru (prejazd autom, testovaná osoba nebude musieť opustiť vozidlo)

✔️ Platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre

✔️ Od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do nemocníc, fabrík a všetkých otvorených prevádzkach merať teplota z čela

✔️ RTVS bude každý deň o 18:00 hod. vysielať bohoslužby (upozornite na to seniorov vo vašom okolí) a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti

✔️ Budú zavedené bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov

✔️ Bola predĺžená platnosť zákazu organizovania spoločenských, hromadných a kultúrnych zhromaždení do odvolania

✔️ Budú vybraté tri nemocnice na západe, strede a výhode SR len pre pacientov s Covid-19, pričom v prípade ostatných nemocníc budú pre nich vyčlenené samostatné budovy

✔️ Plánuje sa nákup kvalitných testerov a zákaz vyvážania dôležitých liekov do zahraničia

✔️ Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje analýzu príkladov toho, čo v zahraničí (ne)funguje v boji proti vírusu

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

 

Prosíme o šírenie týchto informácii. Spolu to zvládneme.

 

Usmernenie k aktuálnej problematike.

- zamestnanec v karanténe

- zamestnanec na OČR

- zamestnanec zatvorenej organizácie, školy, zariadenia

 

Zamestnanec v karanténe ....

- je to dôležitá osobná prekážka v práci na strane zamestnanca ... § 141 ods. 1 Zákonníka práce

- pri nemocensky poistenom zamestnancovi sa posudzuje rovnako ako klasická PN

- podľa usmernenia SP stačí ak si PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.