Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1303 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 1303 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1150 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: hybe.skAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Říj 2023 - 05:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Zář 2023

Zavřít okno
 
Prohlížeče  
VerzeGrabberStránkyPodílHityPodíl 
MSIE 200 %310 % 
Msie 11.0Ne130 %240 %

Msie 9.0Ne30 %30 %

Msie 8.0Ne10 %10 %

Msie 7.0Ne30 %30 %

EDGE 200 %210 % 
Edge 44Ne10 %10 %

Edge 18Ne120 %130 %

Edge 17Ne20 %20 %

Edge 14Ne20 %20 %

Edge 13Ne10 %10 %

Edge 12Ne20 %20 %

FIREFOX 5,26424.8 %9,59717.8 % 
Firefox 118.0Ne1170.5 %4450.8 %

Firefox 117.0Ne9334.4 %3,4456.4 %

Firefox 116.0Ne220.1 %1100.2 %

Firefox 115.0Ne3581.6 %1,4292.6 %

Firefox 114.0Ne60 %60 %

Firefox 113.0Ne380.1 %1650.3 %

Firefox 110.0Ne3,02614.2 %3,0265.6 %

Firefox 109.0Ne460.2 %830.1 %

Firefox 108.0Ne320.1 %470 %

Firefox 107.0Ne110 %110 %

Firefox 106.0Ne20 %20 %

Firefox 105.0Ne20 %20 %

Firefox 103.0Ne60 %60 %

Firefox 102.0Ne400.1 %650.1 %

Firefox 99.0Ne30 %30 %

Firefox 94.0Ne20 %20 %

Firefox 91.0Ne20 %20 %

Firefox 89.0Ne20 %20 %

Firefox 85.0Ne20 %20 %

Firefox 83.0Ne10 %10 %

Firefox 80.0Ne60 %60 %

Firefox 79.0Ne30 %130 %

Firefox 78.0Ne230.1 %580.1 %

Firefox 74.0Ne60 %60 %

Firefox 73.0Ne110 %110 %

Firefox 72.0Ne20 %20 %

Firefox 68.0Ne40 %140 %

Firefox 65.0Ne10 %10 %

Firefox 63.0Ne250.1 %250 %

Firefox 62.0Ne10 %10 %

Firefox 60.00Ne10 %10 %

Firefox 60.0Ne10 %10 %

Firefox 56.0Ne10 %10 %

Firefox 55.0Ne10 %10 %

Firefox 54.0Ne10 %10 %

Firefox 53.0Ne90 %140 %

Firefox 52.0Ne70 %320 %

Firefox 50.0Ne210 %210 %

Firefox 47.0Ne20 %20 %

Firefox 45.0Ne4782.2 %5230.9 %

Firefox 44.0Ne10 %10 %

Firefox 42.0Ne10 %10 %

Firefox 40.0Ne20 %20 %

Firefox 37.0Ne10 %10 %

Firefox 35.0Ne10 %10 %

Firefox 33.0Ne10 %10 %

Firefox 25.0Ne10 %10 %

Firefox 21.0Ne10 %10 %

NETSCAPE 30 %30 % 
Netscape 5.0Ne30 %30 %

OPERA 2621.2 %9171.7 % 
Opera 102.0.0.0Ne640.3 %2390.4 %

Opera 101.0.0.0Ne1250.5 %5290.9 %

Opera 100.0.0.0Ne10 %10 %

Opera 99.0.0.0Ne40 %150 %

Opera 95.0.0.0Ne200 %770.1 %

Opera 94.0.0.0Ne80 %80 %

Opera 93.0.0.0Ne80 %80 %

Opera 89.0.4447.51Ne90 %90 %

Opera 77.1.4095.74475Ne10 %80 %

Opera 67.0.3575.79Ne10 %10 %

Opera 66.0.3515.115Ne20 %20 %

Opera 66.0.3515.103Ne10 %10 %

Opera 54.0.2952.54Ne10 %10 %

Opera 54.0.2952.51Ne10 %10 %

Opera 53.0.2907.99Ne20 %20 %

Opera 10.61Ne10 %10 %

Opera 10.53Ne10 %10 %

Opera 10.10Ne10 %10 %

Opera 10.00Ne20 %20 %

Opera 9.60Ne00 %10 %

Opera 9.23Ne10 %10 %

Opera 9.21Ne10 %10 %

Opera 9.12Ne10 %10 %

Opera 8.52Ne10 %10 %

Opera 8.50Ne10 %10 %

Opera 7.54Ne10 %10 %

Opera 7.50Ne10 %10 %

Opera 7.21Ne10 %10 %

Opera 6.01Ne10 %10 %

SAFARI 1,5597.3 %5,0039.3 % 
Safari 17.0Ne1240.5 %3560.6 %

Safari 16.6.1Ne160 %550.1 %

Safari 16.6Ne8203.8 %2,4734.5 %

Safari 16.5.2Ne240.1 %870.1 %

Safari 16.5.1Ne30 %150 %

Safari 16.5Ne30 %140 %

Safari 16.4Ne40 %140 %

Safari 16.3Ne340.1 %920.1 %

Safari 16.2Ne100 %250 %

Safari 16.1Ne940.4 %2440.4 %

Safari 16.0Ne70 %70 %

Safari 15.6.6Ne300.1 %1070.1 %

Safari 15.6.1Ne250.1 %730.1 %

Safari 15.6Ne40 %50 %

Safari 15.5Ne200 %510 %

Safari 15.2Ne40 %140 %

Safari 15.0Ne100 %220 %

Safari 14.1.2Ne90 %410 %

Safari 14.0.1Ne120 %370 %

Safari 13.1.2Ne20 %20 %

Safari 13.1.1Ne50 %50 %

Safari 13.1Ne20 %20 %

Safari 13.0.5Ne70 %70 %

Safari 13.0.4Ne10 %10 %

Safari 13.0.3Ne00 %10 %

Safari 13.0.1Ne10 %10 %

Safari 12.1.2Ne100 %380 %

Safari 10.1.2Ne10 %10 %

Safari 10.0Ne270.1 %720.1 %

Safari 4.0.5Ne10 %10 %

Safari 4.0.4Ne00 %10 %

Safari 3.1.2Ne10 %10 %

Safari 3.0.2Ne10 %10 %

Safari 1.3.2Ne10 %10 %

Safari 1.3.1Ne10 %10 %

Safari ?Ne2451.1 %1,1352.1 %

CHROME 13,88565.4 %37,80870.2 % 
Chrome 119.0.0.0Ne310.1 %1020.1 %

Chrome 117.0.5938.88Ne40 %150 %

Chrome 117.0.0.0Ne4,17019.6 %11,35221.1 %

Chrome 116.0.5845.187Ne40 %150 %

Chrome 116.0.5845.110Ne10 %20 %

Chrome 116.0.0.0Ne4,88823 %16,24530.2 %

Chrome 115.0.5790.166Ne30 %160 %

Chrome 115.0.0.0Ne2161 %6331.1 %

Chrome 114.0.5735.196Ne00 %10 %

Chrome 114.0.0.0Ne2741.2 %6811.2 %

Chrome 113.0.0.0Ne960.4 %2830.5 %

Chrome 112.0.5615.136Ne10 %10 %

Chrome 112.0.0.0Ne230.1 %680.1 %

Chrome 111.0.5563.116Ne2090.9 %6341.1 %

Chrome 111.0.0.0Ne250.1 %470 %

Chrome 110.0.5481.154Ne210 %740.1 %

Chrome 110.0.5481.153Ne30 %130 %

Chrome 110.0.5481.100Ne110 %580.1 %

Chrome 110.0.0.0Ne190 %280 %

Chrome 109.0.5414.120Ne30 %180 %

Chrome 109.0.0.0Ne1,1395.3 %3,4436.4 %

Chrome 108.0.5359.98Ne10 %10 %

Chrome 108.0.0.0Ne760.3 %1090.2 %

Chrome 107.0.0.0Ne1,4606.8 %1,4892.7 %

Chrome 106.0.0.0Ne410.1 %900.1 %

Chrome 105.0.0.0Ne290.1 %410 %

Chrome 104.0.5112.79Ne30 %70 %

Chrome 104.0.0.0Ne60 %180 %

Chrome 103.0.5060.134Ne10 %10 %

Chrome 103.0.5060.114Ne170 %330 %

Chrome 103.0.5060.53Ne10 %10 %

Chrome 103.0.0.0Ne120 %330 %

Chrome 102.0.5005.125Ne60 %160 %

Chrome 102.0.5005.63Ne10 %20 %

Chrome 102.0.0.0Ne80 %80 %

Chrome 101.0.4951.61Ne00 %10 %

Chrome 101.0.4951.54Ne10 %10 %

Chrome 101.0.4951.40Ne30 %140 %

Chrome 100.0.4896.127Ne50 %160 %

Chrome 100.0.4896.79Ne360.1 %650.1 %

Chrome 99.0.4844.74Ne20 %20 %

Chrome 99.0.4844.51Ne40 %40 %

Chrome 99.0.4844.48Ne30 %70 %

Chrome 98.0.4758.80Ne10 %10 %

Chrome 97.0.4280.67Ne250.1 %250 %

Chrome 96.0.4664.110Ne70 %70 %

Chrome 96.0.4664.104Ne60 %170 %

Chrome 96.0.4664.55Ne30 %30 %

Chrome 96.0.4664.45Ne150 %710.1 %

Chrome 95.0.4638.74Ne200 %640.1 %

Chrome 93.0.4577.82Ne200 %330 %

Chrome 92.0.4515.166Ne40 %150 %

Chrome 92.0.4515.159Ne50 %160 %

Chrome 92.0.4515.131Ne210 %720.1 %

Chrome 91.0.4472.120Ne150 %440 %

Chrome 91.0.4472.114Ne100 %110 %

Chrome 90.0.4430.210Ne250.1 %820.1 %

Chrome 89.0.4389.114Ne1130.5 %2250.4 %

Chrome 89.0.4389.86Ne980.4 %4410.8 %

Chrome 88.0.4324.150Ne80 %170 %

Chrome 88.0.4324.93Ne140 %420 %

Chrome 88.0.4240.193Ne60 %60 %

Chrome 87.0.4280.101Ne90 %190 %

Chrome 87.0.4280.88Ne60 %100 %

Chrome 87.0.4280.66Ne20 %20 %

Chrome 86.0.4240.75Ne900.4 %900.1 %

Chrome 85.0.4183.121Ne10 %20 %

Chrome 85.0.4183.83Ne30 %30 %

Chrome 84.0.4147.135Ne60 %60 %

Chrome 84.0.4147.105Ne140 %140 %

Chrome 84.0.4147.89Ne10 %10 %

Chrome 83.0.4103.119Ne10 %10 %

Chrome 83.0.4103.106Ne10 %10 %

Chrome 83.0.4103.97Ne190 %260 %

Chrome 83.0.4103.61Ne40 %90 %

Chrome 81.0.4044.138Ne260.1 %690.1 %

Chrome 81.0.4044.129Ne10 %10 %

Chrome 80.0.3987.162Ne40 %40 %

Chrome 80.0.3987.149Ne90 %90 %

Chrome 80.0.3987.132Ne190 %190 %

Chrome 80.0.3987.122Ne100 %100 %

Chrome 80.0.3987.116Ne100 %100 %

Chrome 80.0.3987.106Ne30 %30 %

Chrome 80.0.3987.99Ne130 %480 %

Chrome 80.0.3987.87Ne20 %20 %

Chrome 79.0.3945.136Ne10 %10 %

Chrome 79.0.3945.130Ne180 %180 %

Chrome 79.0.3945.88Ne70 %70 %

Chrome 79.0.3945.79Ne340.1 %1300.2 %

Chrome 79.0Ne20 %20 %

Chrome 78.0.3904.108Ne100 %210 %

Chrome 77.0.3865.120Ne10 %10 %

Chrome 77.0.3865.75Ne10 %10 %

Chrome 77.0.3158.32Ne00 %10 %

Chrome 76.0.3809.111Ne10 %10 %

Chrome 76.0.3809.100Ne600.2 %670.1 %

Chrome 76.0.3809.87Ne30 %180 %

Chrome 75.0.3770.100Ne210 %210 %

Chrome 74.0.3729.169Ne90 %90 %

Chrome 73.0.3683.90Ne60 %210 %

Chrome 73.0.3683.86Ne10 %10 %

Chrome 72.0.3626.96Ne10 %10 %

Chrome 70.0.3538.67Ne20 %20 %

Chrome 69.0.3497.100Ne90 %90 %

Chrome 68.0.3559.81Ne00 %10 %

Chrome 68.0.3440.106Ne60 %60 %

Chrome 67.0.3396.99Ne10 %10 %

Chrome 66.0.3359.158Ne10 %20 %

Chrome 65.0.3325.181Ne10 %10 %

Chrome 65.0.3325.146Ne10 %10 %

Chrome 64.0.3282.186Ne10 %10 %

Chrome 60.0.3351.34Ne00 %10 %

Chrome 60.0.3112.113Ne10 %10 %

Chrome 60.0.3112.107Ne110 %110 %

Chrome 59.0.3071.125Ne310.1 %590.1 %

Chrome 59.0.3071.115Ne40 %80 %

Chrome 58.0.3029.110Ne20 %20 %

Chrome 58.0.3029.81Ne40 %150 %

Chrome 57.0.2987.108Ne10 %10 %

Chrome 57.0.2584Ne10 %10 %

Chrome 55.0.2883.87Ne20 %20 %

Chrome 54.0.3811.26Ne00 %10 %

Chrome 54.0.2870.88Ne10 %10 %

Chrome 51.0.2704.103Ne20 %20 %

Chrome 50.0.2661.102Ne110 %110 %

Chrome 50.0.1620Ne10 %10 %

Chrome 49.0.2623.112Ne80 %250 %

Chrome 47.0.2526.106Ne30 %30 %

Chrome 46.0.2490.86Ne10 %10 %

Chrome 44.0.2403.157Ne10 %10 %

Chrome 41.0.2272.101Ne300.1 %300 %

Chrome 41.0.2227.1Ne00 %10 %

Chrome 39.0.2171.95Ne210 %210 %

Chrome 36.0.1985.138Ne00 %10 %

Chrome 30.0.1599.66Ne30 %30 %

Chrome 29.0.1547.2Ne10 %10 %

Chrome 28.0.1500.29Ne10 %10 %

Chrome 28.0.1464.0Ne10 %10 %

Chrome 17.0.963.66Ne10 %10 %

Chrome 14.0.834.0Ne10 %10 %

Chrome 14.0.564.21Ne10 %10 %

Chrome 13.0.782.43Ne10 %10 %

Chrome 6.0.472.53Ne10 %10 %

Chrome 6.0.472.33Ne10 %10 %

Chrome 6.0.464.0Ne10 %10 %

Chrome 5.0.342.5Ne10 %10 %

Chrome 5.0.307.11Ne10 %10 %

Chrome 4.0.222.12Ne10 %10 %

Chrome 4.0.221.8Ne10 %10 %

Chrome 4.0.201.1Ne20 %20 %

Chrome 3.0.196.2Ne10 %10 %

Chrome 3.0.195.27Ne10 %10 %

Chrome 3.0.195.24Ne10 %10 %

Chrome 2.0.174.0Ne10 %10 %

Chrome 0.2.151.0Ne10 %10 %

Ostatní 1910.9 %4070.7 % 
Neznámé?1180.5 %2260.4 %

IPhone (PDA/Phone browser)Ne390.1 %1360.2 %

MozillaNe280.1 %280 %

Android browser (PDA/Phone browser)Ne50 %160 %

Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser)Ne10 %10 %
Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: decodeutfkeys, tooltips, hashfiles, geoip)